Onyıl Bilişim | Microsoft Excell Kısayolları
Web Yazılım Programcılık , Teknik Servis
onyil,onyıl,website,yazılım,tasarım,teknik,servis,program,seo,design,mail,outlook,wordpress,bilişim,Informatics,servis,mobil uygulama,e ticaret,server,yedek parça
16217
single,single-post,postid-16217,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Microsoft Excell Kısayolları

19 Ağu Microsoft Excell Kısayolları

Windows için Excel klavye kısayolları ve işlev tuşları

Bu makalede Windows için Microsoft Excel uygulamasının klavye kısayolları, işlev tuşları ve diğer bazı ortak kısayol tuşları açıklanmaktadır. Bunlara Şerit komutları için kullanabileceğiniz erişim anahtarları da dahildir. Mac kullanıyorsanız lütfen bkz. Mac için Excel klavye kısayolları ve işlev tuşları.

Önemli :

 • Bu kısayollar ABD klavye düzenine göre oluşturulmuştur. Diğer düzenlerdeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.
 • Bir kısayol aynı anda iki veya daha çok tuşa basılmasını gerektiriyorsa, bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmıştır. Bir tuşa basıp hemen arkasından başka bir tuşa basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) birbirinden ayrılmıştır.

2016 2013 2010 2007

Bu makalede Excel 2016 uygulamasının klavye kısayolları, işlev tuşları ve diğer bazı ortak kısayol tuşları açıklanmaktadır. Bunlara şerit komutları için kullanabileceğiniz erişim anahtarları da dahildir. Excel Online için bkz. Excel Online’da klavye kısayolları.

İpuçları :

 • Çalışırken bu başvuru kaynağına erişebilmek için bu konuyu yazdırmak yararlı olabilir. Bu konuyu yazdırmak için CTRL+P tuşlarına basın.
 • Bu bilgileri içeren çevrimiçi bir çalışma kitabını incelemek için Docs.com’daki elektronik tablomuza bakın. Bu çalışma kitabı tüm tuş bileşimlerini bulmak kaydırma, sıralama ve filtreleme gerçekleştirmenize imkan tanır. Dilerseniz çalışma kitabını indirebilirsiniz.
 • Şu bağlantıya giderek bu klavye kısayollarını bir Word belgesi halinde edinebilirsiniz: Windows için Excel 2016’nın klavye kısayolları

Sık kullanılan kısayollar

Şerit’i kullanmaya alışkın değilseniz bu bölümdeki bilgiler, şeridin klavye kısayolu modelini anlamanıza yardımcı olabilir. Şerit, Tuş İpuçları adı verilen yeni kısayollar içerir. Alt tuşuna basarak bunların görünmesini sağlayabilirsiniz. Şerit, birbiriyle ilgili komutları sekmelerde gruplandırır. Örneğin, Giriş sekmesinin Sayı grubu Sayı Biçimi komutunu içerir.

Bu tabloda, Excel 2016 uygulamasında en sık kullanılan klavye kısayolları listelenir.

Yapılacak işlem Basılacak tuş
Elektronik tabloyu kapatma Ctrl+W
Elektronik tabloyu açma Ctrl+O
Giriş sekmesine gitme Alt+H
Elektronik tabloyu kaydetme Ctrl+S
Kopyalama Ctrl+C
Yapıştırma Ctrl+V
Geri alma Ctrl+Z
Hücre içeriğini kaldırma Delete tuşu
Dolgu rengini seçme Alt+Ş, 4
Kesme Ctrl+X
Ekle sekmesine gitme Alt+N
Kalın Ctrl+B
Hücre içeriğini ortalama Alt+H, A, sonra C
Sayfa Düzeni sekmesine gitme Alt+P
Veri sekmesine gitme Alt+A
Görünüm sekmesine gitme Alt+W
Bağlam menüsünü açma Shift+F10 veya

Bağlam tuşu

Kenarlık ekleme Alt+Ş, KK
Sütun silme Alt+H,D, sonra C
Formül sekmesine gitme Alt+M
Seçili satırları gizleme Ctrl+9
Seçili sütunları gizleme Ctrl+0

 

Şerit klavye kısayolları

Şerit’i kullanmaya alışkın değilseniz bu bölümdeki bilgiler, şeridin klavye kısayolu modelini anlamanıza yardımcı olabilir.

Alt tuşuna bastığınızda, şeritteki sekme ve komutların yanında aşağıda gösterildiği gibi küçük resimlerde Tuş İpuçları olarak adlandırılan harfler görünür.

Şerit üzerinde görünen tuş İpucu rozeti

Bu harfleri Alt ile birleştirerek şerit komutları için Erişim Tuşları olarak adlandırılan kısayollar oluşturabilirsiniz. Örneğin, Alt+H kısayolu Giriş sekmesini açarken Alt+Q kısayolu Göster kutusuna götürür.

Herhangi bir sekmedeki komutlara yönelik Tuş İpuçlarını görmek için yeniden Alt tuşuna basın.

Şerit sekmeleri için erişim tuşları

Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için aşağıdaki erişim tuşlarından birine basın:

Yapılacak işlem Basılacak tuş
Şerit’teki Göster kutusunu açıp yardım almak veya Yardım içeriğini görüntülemek için bir arama terimi yazma. Alt+Q tuşlarına basıp arama terimini girin.
Dosya sayfasını açma ve Backstage görünümünü kullanma. Alt+F
Giriş sekmesini açıp metni ve sayıları biçimlendirme ve Bul aracını kullanma. Alt+H
Ekle sekmesini açma; PivotTable’lar, grafikler, eklentiler, Mini Grafikler, resimler, üst bilgiler veya metin kutuları ekleme. Alt+N
Sayfa Düzeni sekmesini açma; temalar, sayfa yapısı, ölçek ve hizalama ile çalışma. Alt+P
Formüller sekmesini açma; işlevler ve hesaplamaları ekleme, izleme ve özelleştirme. Alt+M
Veri sekmesini açıp verilere bağlanma, verileri sıralama, filtreleme, çözümleme ve verilerle çalışma. Alt+A
Gözden Geçir sekmesini açıp yazım denetimi yapma, açıklama ekleme ve sayfaları ve çalışma kitaplarını koruma. Alt+R
Görünüm sekmesini açma; sayfa sonlarını ve düzenleri önizleme, kılavuz çizgilerini ve başlıkları gösterme ve gizleme, yakınlaştırmayı ayarlama, pencerelerle bölmeleri yönetme ve makroları görüntüleme. Alt+W

 

Şeritte klavyeyle çalışma

Yapılacak işlem Basılacak tuş
Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirme. Alt veya F10. Farklı bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını veya ok tuşlarını kullanma.
Odağı şeritteki komutlara taşıma. Sekme veya Shift+Sekme
Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa ilerleme. Aşağı Ok, Yukarı Ok, Sol Ok veya Sağ Ok tuşu
Seçili düğmeyi etkinleştirme. Ara Çubuğu veya Enter tuşu
Seçili komut için listeyi açma. Aşağı Ok tuşu
Seçili komut için menüyü açma. Alt+Aşağı Ok
Menü veya alt menü açıkken sonraki komuta gitme. Aşağı Ok tuşu
Şeridi genişletme veya daraltma. Ctrl+F1
Bağlam menüsünü açma. Shift+F10

Windows klavyesinde ise

Bağlam tuşu (sağ Alt ile sağ Ctrl tuşlarının arasındaki tuş)

Ana menü açık veya seçili durumdayken alt menüye gitme. Sol Ok tuşu

 

Excel klavye kısayolu başvurusu

Hücrelerde gezinme: Klavye kısayolları

Yapılacak işlem Basılacak tuş
Çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe gitme. Shift+Sekme
Çalışma sayfasında bir hücre yukarı gitme. Yukarı Ok tuşu
Çalışma sayfasında bir hücre aşağı gitme. Aşağı Ok tuşu
Çalışma sayfasında bir hücre sola gitme. Sol Ok tuşu
Çalışma sayfasında bir hücre sağa gitme. Sağ Ok tuşu
Çalışma sayfasında geçerli veri bölgesinin kenarına gitme. Ctrl+ok tuşu
Son moduna geçme, etkin hücreyle ayın sütunda veya satırda bir sonraki boş olmayan hücreye gitme ve Son modunu kapatma. Hücreler boşsa, satır veya sütundaki son hücreye gitme. End, ok tuşu
Çalışma sayfasında son hücre olan kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına gitme. Ctrl+End
Hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletme. Ctrl+Shift+End
Scroll Lock açıkken pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gitme. Home+Scroll Lock
Çalışma sayfasının başına gitme. Ctrl+Home
Çalışma sayfasında bir ekran aşağı gitme. Page Down
Çalışma kitabında sonraki sayfaya gitme. Ctrl+Page Down
Çalışma sayfasında bir ekran sağa gitme. Alt+Page Down
Çalışma sayfasında bir ekran yukarı gitme. Page Up
Çalışma sayfasında bir ekran sola gitme. Alt+Page Up
Çalışma kitabında önceki sayfaya gitme. Ctrl+Page Up
Çalışma sayfasında bir hücre sağa gitme. Korumalı bir çalışma sayfasında, kilitli olmayan hücreler arasında ilerleme. Sekme

 

Hücrelerin içinde biçimlendirme: Klavye kısayolları

Yapılacak işlem Basılacak tuş
Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu açma. Ctrl+1
Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda yazı tiplerini biçimlendirme. Ctrl+Shift+F veya Ctrl+Shift+P
Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma. F2
Hücre açıklamasını ekleme veya düzenleme. Shift+F2
Boş hücre eklemek için Ekle iletişim kutusunu açma. Ctrl+Shift+Artı (+)
Seçili hücreleri silmek için Sil iletişim kutusunu açma. Ctrl+Eksi (-)
Geçerli saati girme. Ctrl+Shift+iki nokta (:)
Geçerli tarihi girme. Ctrl+noktalı virgül (;)
Çalışma sayfasında hücre değerleriyle formülleri görüntüleme arasında geçiş yapma. Ctrl+vurgu işareti (`)
Etkin hücrenin üstündeki hücrede yer alan formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalama. Ctrl+kesme işareti (‘)
Seçili hücreleri taşıma. Ctrl+X
Seçili hücreleri kopyalama. Ctrl+C
İçeriği ekleme noktasına yapıştırma, seçimin yerine koyma. Ctrl+V
Özel Yapıştır iletişim kutusunu açma. Ctrl+Alt+V
Metne italik biçimlendirme uygulama veya kaldırma. Ctrl+I veya Ctrl+3
Metne kalın biçimlendirme uygulama veya kaldırma. Ctrl+B veya Ctrl+2
Metnin altını çizme veya alt çizgiyi kaldırma. Ctrl+U veya Ctrl+4
Üstü çizili biçimlendirme uygulama veya kaldırma. Ctrl+5
Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yapma. Ctrl+6
Seçili hücrelere dış kenarlık uygulama. Ctrl+Shift+ve işareti (&)
Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırma. Ctrl+Shift+alt çizgi (_)
Ana hat simgelerini görüntüleme veya gizleme. Ctrl+8
Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için Aşağı Doldur komutunu kullanma. Ctrl+D
Genel sayı biçimini uygulama. Ctrl+Shift+tilde (~)
İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygulama (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir). Ctrl+Shift+dolar işareti ($)
Ondalık basamakları olmayan Yüzde biçimini uygulama. Ctrl+Shift+yüzde işareti (%)
İki ondalık basamağı olan Bilimsel sayı biçimini uygulama. Ctrl+Shift+şapka (^)
Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygulama. Ctrl+Shift+sayı işareti (#)
Saati, dakikayı ve AM veya PM belirtimini içeren Saat biçimini uygulama. Ctrl+Shift+adres işareti (@)
İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren sayı biçimini uygulama. Ctrl+Shift+ünlem (!)
Köprü ekle iletişim kutusunu açma. Ctrl+K
Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapma. F7
Veri içeren seçili hücreler için Hızlı Çözümleme seçeneklerini görüntüleme. Ctrl+Q
Tablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüleme. Ctrl+L veya Ctrl+T

 

Seçim yapma ve eylemleri gerçekleştirme: Klavye kısayolları

Yapılacak işlem Basılacak tuş
Çalışma sayfasının tamamını seçme. Ctrl+A veya Ctrl+Shift+Ara Çubuğu
Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve sonraki sayfayı seçme. Ctrl+Shift+Page Down
Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve önceki sayfayı seçme. Ctrl+Shift+Page Up
Hücre seçimini bir hücre daha genişletme. Shift+ok tuşu
Hücre seçimini etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişletme veya bir sonraki hücre boşsa, bir sonraki boş olmayan hücreye kadar genişletme. Ctrl+Shift+ok tuşu
Genişletme modunu açma ve seçimi genişletmek için ok tuşlarını kullanma. Kapatmak için yeniden basın. Genişletme modunu açma ve seçimi genişletmek için ok tuşlarını kullanma. Kapatmak için yeniden basın. F8
Ok tuşlarını kullanarak hücre seçimine bitişik olmayan hücre veya aralık ekleme. Shift+F8
Aynı hücrede yeni bir satır başlatma. Alt+Enter
Seçili hücre aralığını geçerli girdiyle doldurma. Ctrl+Enter
Hücre girişini tamamlama ve üstteki hücreyi seçme. Shift+Enter
Çalışma sayfasında bir sütunun tamamını seçme. Ctrl+Ara Çubuğu
Çalışma sayfasında bir satırın tamamını seçme. Shift+Ara Çubuğu
Bir nesne seçili durumdayken çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçme. Ctrl+Shift+Ara Çubuğu
Hücre seçimini çalışma sayfasının en başına kadar genişletme. Ctrl+Shift+Home
Çalışma sayfasında veriler varsa, geçerli bölgeyi seçme. Geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçmek için bir kez daha basın. Çalışma sayfasının tamamını seçmek için üçüncü kez basın. Ctrl+A veya Ctrl+Shift+Ara Çubuğu
Etkin hücrenin çevresindeki geçerli bölgeyi veya PivotTable raporunun tamamını seçin. Ctrl+Shift+yıldız işareti (*)
Menü veya alt menü görünür durumda olduğunda menüdeki ilk komutu seçme. Giriş
Mümkünse en son komut veya eylemi yineleme. Ctrl+Y
Son eylemi geri alma. Ctrl+Z

 

Veriler, işlevler ve formül çubuğuyla çalışma: Klavye kısayolları

Yapılacak işlem Basılacak tuş
PivotTable raporunun tamamını seçme. Ctrl+Shift+yıldız işareti (*)
Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma. F2
Formül çubuğunu genişletme veya daraltma. Ctrl+Shift+U
Hücrede veya Formül Çubuğunda bir girişi iptal etme. Esc
Formül çubuğunda girişi tamamlama ve alttaki hücreyi seçme. Enter
Formül çubuğundayken imleci metnin sonuna taşıma. Ctrl+End
Formül çubuğunda imleç konumundan en sona kadar tüm metni seçme. Ctrl+Shift+End
Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını hesaplama. F9
Etkin çalışma sayfasını hesaplama. Shift+F9
Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplama. Ctrl+Alt+F9
Bağımlı formülleri denetleme ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplama. Ctrl+Alt+Shift+F9
Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüleme. Alt+Shift+F10
Ekleme noktası formüldeki işlev adının sağındayken, İşlev Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüleme. Ctrl+A
Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken bağımsız değişken adını ve parantezi ekleme. Ctrl+Shift+A
Bitişik sütunlardaki desenleri otomatik olarak tanımak ve geçerli sütunu doldurmak için Hızlı Doldurma özelliğini çağırma Ctrl+E
Formülde hücre başvurusu veya aralık seçiliyse, tüm mutlak ve göreli başvuru bileşimleri arasında geçiş yapma. F4
İşlev ekleme. Shift+F3
Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya formül çubuğuna kopyalama. Ctrl+Shift+düz tırnak işareti (“)
Geçerli aralıktaki verilerin ekli grafiğini oluşturma. Alt+F1
Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturma. F11
Başvurularda kullanmak üzere bir ad tanımlama. Alt+M, M, D
Ad Yapıştır iletişim kutusundan bir ad yapıştırma (adlar çalışma kitabında tanımlandıysa). F3
Veri formunda bir sonraki kaydın ilk alanına gitme. Enter
Makro oluşturma, çalıştırma veya silme. Alt+F8
Microsoft Visual Basic For Applications Düzenleyicisi’ni açma. Alt+F11

 

İşlev tuşları

Tuş Açıklama
F1
 • Tek başına F1: Excel Yardımı görev bölmesini gösterir.
 • Ctrl+F1: Şeridi gösterir veya gizler.
 • Alt+F1: Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur.
 • Alt+Shift+F1: Yeni çalışma sayfası ekler.
F2
 • Tek başına F2: Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma.
 • Shift+F2: Bir hücre açıklaması ekler veya yorumu düzenler.
 • Ctrl+F2: Backstage görünümü üzerindeki Yazdır sekmesinin baskı önizleme alanını görüntüler.
F3
 • Tek başına F3: Ad Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma kitabında adlar tanımlandıysa kullanılabilir.
 • Shift+F3: İşlev Ekle iletişim kutusunu gösterir.
F4
 • Tek başına F4: Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların tüm değişik bileşimleri arasında geçiş yapar.
 • Ctrl+F4: Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
 • Alt+F4: Excel’i kapatır.
F5
 • Tek başına F5: Git iletişim kutusunu görüntüler.
 • Ctrl+F5: Seçili çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.
F6
 • Tek başına F6: Çalışma sayfası, şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında bölmeler ile şerit alanı arasında geçiş yapılırken F6 tuşuna basıldığında bölünmüş bölmeler de dahil edilir.
 • Shift+F6: Çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve şerit arasında geçiş yapar.
 • Ctrl+F6: Birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçer.
F7
 • Tek başına F7: Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu açar.
 • CTRL+F7: Çalışma kitabı penceresi ekranı kaplamamış haldeyken Taşı komutunu gerçekleştirir. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem bittiğinde Enter tuşuna ya da iptal etmek için Esc tuşuna basın.
 • Tek başına F8: Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.
F8
 • Shift+F8: Bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar.
 • CTRL+F8: Çalışma kitabı ekranı kaplamamış haldeyken Boyut komutunu gerçekleştirir.
 • Alt+F8: Makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.
F9
 • Tek başına F9: Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar.
 • Shift+F9: Etkin çalışma sayfalarını hesaplar.
 • Ctrl+Alt+F9: Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.
 • Ctrl+Alt+Shift+F9: Bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar.
 • Ctrl+F9: Çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.
F10
 • Tek başına F10: Tuş ipuçlarını açar veya kapatır. (Alt tuşuna basmak da aynı şeyi yapar.)
 • Shift+F10: Seçili öğeler için kısayol menülerini gösterir.
 • Alt+Shift+F10: Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüler.
 • Ctrl+F10: Seçili çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasını ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.
F11
 • Tek başına F11: Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturur.
 • Shift+F11: Yeni çalışma sayfası ekler.
 • Alt+F11: Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi’ni açar.
F12
 • Tek başına F12: Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

Sayfanın Başı

Diğer yararlı kısayol tuşları

Tuş Açıklama
Alt
 • Şerit üzerinde Tuş İpuçlarını (yeni kısayollar) görüntüler.

Örneğin,

 • Alt, W, P çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümüne geçirir.
 • Alt, W, L çalışma sayfasını Normal görünüme geçirir.
 • Alt, W, I çalışma sayfasını Sayfa Sonu Önizleme görünümüne geçirir.
Ok Tuşları
 • Bir çalışma sayfasında bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar.
 • Ctrl+Ok Tuşu bir çalışma sayfasında geçerli veri bölgesi kenarına götürür.
 • SHIFT+Ok Tuşu hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır.
 • Ctrl+Shift+Ok Tuşu seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir.
 • Şerit seçiliyken Sol Ok veya sağ Ok, soldaki ya da sağdaki sekmeyi seçer. Bir alt menü açık veya seçiliyken bu ok tuşları, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir şerit sekmesi seçiliyken, bu tuşlar sekme düğmelerine gider.
 • Bir menü veya alt menü açıkken, Aşağı Ok veya Yukarı Ok sonraki ya da önceki komutu seçer. Bir şerit sekmesi seçiliyken, bu tuşlar sekme grubunda yukarı veya aşağı gider.
 • Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar.
 • Aşağı veya Alt+Aşağı seçili bir açılır listeyi açar.
Geri Al TUŞU
 • Formül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler.
 • Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler.
 • Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter siler.
Sil
 • Hücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler.
 • Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağındaki karakteri siler.
End
 • End tuşu End modunu açar veya kapatır. End modunda, etkin hücre olarak aynı sütun veya satırdaki boş olmayan bir sonraki hücreye gitmek için ok tuşlarına basabilirsiniz. Ok tuşuna basıldığında End modu otomatik olarak kapatılır. Bir sonraki ok tuşuna basmadan önce End tuşuna tekrar basmayı unutmayın. End modu açıkken durum çubuğunda gösterilir.
 • Hücreler boşsa, End tuşuna ve ardından bir ok tuşuna basmak satır veya sütundaki son hücreye götürür.
 • Ayrıca, End tuşu menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer.
 • Ctrl+End tuşları, çalışma sayfasında son hücreye, kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına götürür. İmleç formül çubuğundaysa Ctrl+End tuşları imleci metnin sonuna götürür.
 • Ctrl+Shift+End tuşları, hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletir. İmleç formül çubuğundaysa, Ctrl+Shift+End tuşları, formül çubuğunda imleç konumundan metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez.
Enter
 • Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak).
 • Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür.
 • Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10’a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir.
 • Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (ana hattı kalın olan düğme, genellikle Tamam düğmesi).
 • Alt+Enter aynı hücrede yeni bir satır başlatır.
 • Ctrl+Enter geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur.
 • SHIFT+Enter hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.
Esc
 • Hücrede veya Formül Çubuğu’nda girişi iptal eder.
 • Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır.
 • Ayrıca, bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır ve şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner.
Home
 • Çalışma sayfasında satırın başına götürür.
 • Scroll Lock açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider.
 • Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer.
 • Ctrl+Home çalışma sayfasının başına götürür.
 • Ctrl+SHIFT+Home seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.
Page Down
 • Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır.
 • Alt+Page Down çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır.
 • Ctrl+Page Down çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir.
 • Ctrl+SHIFT+Page Down çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.
Page Up
 • Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır.
 • Alt+Page Up çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır.
 • Ctrl+Page Up çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir.
 • Ctrl+SHIFT+Page Up çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.
Ara Çubuğu
 • İletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işretini kaldırır.
 • Ctrl+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki bir sütunun tamamını seçer.
 • Shift+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki bir satırın tamamını seçer.
 • Ctrl+Shift+Ara Çubuğu çalışma sayfasının tümünü seçer.
 • Çalışma sayfasında veri varsa, Ctrl+Shift+Ara çubuğu geçerli bölgeyi seçer. Ctrl+Shift+Ara çubuğuna ikinci kez basılması geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçer. Ctrl+Shift+Ara çubuğuna üçüncü kez basılması çalışma sayfasının tamamını seçer.
 • Bir nesne seçiliyse, Ctrl+Shift+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer.
 • Alt+Ara Çubuğu Excel penceresine ait Denetim menüsünü gösterir.
Sekme
 • Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir.
 • Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.
 • İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir.
 • SHIFT+Sekme çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir.
 • Ctrl+Sekme iletişim kutusunda sonraki sekmeye geçirir.
 • Ctrl+Shift+Sekme tuşları iletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçirir.

 

Bu makalede Excel 2013 uygulamasının klavye kısayolları, işlev tuşları ve diğer ortak kısayol tuşları açıklanmaktadır. Şerit’e erişmek için kullanabileceğiniz kısayolları da içerir.

İpucu : Çalışırken bu başvuru kaynağına erişebilmek için bu konuyu yazdırmak yararlı olabilir. Bu konuyu yazdırmak için CTRL+P tuşlarına basın.

Not : Sık kullandığınız bir eylemin kısayol tuşu yoksa, oluşturmak için bir makro kaydedebilirsiniz.

Şeride klavye erişimi

Şerit’i kullanmaya alışkın değilseniz bu bölümdeki bilgiler, şeridin klavye kısayolu modelini anlamanıza yardımcı olabilir. Şerit, Tuş İpuçları adı verilen yeni kısayollar içerir. Alt tuşuna basarak bunların görünmesini sağlayabilirsiniz.

Şerit’teki bir sekmeyi görüntülemek için sekmenin tuşuna (örneğin, Ekle sekmesi için N harfine ya da Formüller sekmesi için M harfine basın) basın. Bunu yaptığınızda, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi o sekmeye ait tüm Tuş İpucu rozetleri görünür. Sonra, istediğiniz düğmenin tuşuna basın.

Şerit üzerinde görünen tuş İpucu rozeti

Eski kısayollarım çalışmaya devam edecek mi?

Ctrl ile başlayan klavye kısayolları Microsoft Excel 2013 uygulamasında da çalışmaya devam eder. Örneğin, Ctrl+C panoya kopyalamak ve Ctrl+V panodan yapıştırmak için yine kullanılabilir

Eski Alt+ menü kısayollarının çoğu da çalışmaya devam eder. Ancak basılacak harfleri gösteren ekran anımsatıcıları olmadığından kısayolun tamamını bilmeniz gerekir. Örneğin, Alt tuşuna basıp eski menü tuşlarından birine (E (Düzenle), V (Görüntüle), I (Ekle), vb.) basın. Microsoft Office’in eski bir sürümüne ait bir erişim anahtarı kullandığınızı söyleyen bir kutu açılır. Tuş dizisinin tamamını biliyorsanız komutu hemen başlatabilirsiniz. Diziyi bilmiyorsanız, Esc tuşuna basın ve bunun yerine Tuş İpucu rozetlerini kullanın.

Ctrl bileşimli kısayol tuşları

Tuş Açıklama
Ctrl+PgDn Soldan sağa, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.
Ctrl+PgUp Sağdan sola, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.
Ctrl+SHIFT+& Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.
Ctrl+SHIFT_ Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.
Ctrl+SHIFT+~ Genel sayı biçimini uygular.
Ctrl+SHIFT+$ İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).
Ctrl+SHIFT+% Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.
Ctrl+SHIFT+^ İki ondalık basamaklı Bilimsel sayı biçimini uygular.
Ctrl+SHIFT+# Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.
Ctrl+SHIFT+@ Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.
Ctrl+SHIFT+! İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.
Ctrl+SHIFT+* Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı).

Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer.

Ctrl+SHIFT+: Geçerli saati girer.
Ctrl+SHIFT+” Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.
Ctrl+Shift+Artı (+) Boş hücre eklemek üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
Ctrl+Eksi (-) Seçili hücreleri silmek üzere Sil iletişim kutusunu görüntüler.
Ctrl+; Geçerli tarihi girer.
Ctrl+` Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.
Ctrl+’ Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.
Ctrl+1 Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.
Ctrl+2 Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
Ctrl+3 İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
Ctrl+4 Alt çizgi uygular veya kaldırır.
Ctrl+5 Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.
Ctrl+6 Nesneleri gizleme ve görüntüleme arasında geçiş yapar.
Ctrl+8 Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.
Ctrl+9 Seçili satırları gizler.
Ctrl+0 Seçili satırları gizler.
Ctrl+A Tüm çalışma sayfasını seçer.

Çalışma sayfasında veri varsa, Ctrl+A tuşları geçerli bölgeyi seçer. Ctrl+A tuşlarına ikinci kez basılması çalışma sayfasının tamamını seçer.

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler.

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken Ctrl+Shift+A tuşları, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.

Ctrl+K Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
Ctrl+C Seçili hücreleri kopyalar.
Ctrl+D Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için Aşağı Doldur komutunu uygular.
Ctrl+E Bitişik sütunlardaki desenleri otomatik olarak tanımak ve geçerli sütunu doldurmak için Hızlı Doldurma özelliğini çağırma
Ctrl+F Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler.

Shift+F5 de bu sekmeyi görüntüler, Shift+F4 ise son Bul eylemini tekrarlar.

CTRL+Shift+F, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

Ctrl+G Git iletişim kutusunu görüntüler.

F5 de bu iletişim kutusunu görüntüler.

Ctrl+H Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler.
Ctrl+I İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
Ctrl+K Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu görüntüler.
Ctrl+L Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.
Ctrl+N Yeni ve boş bir çalışma kitabı oluşturur.
Ctrl+O Bir dosyayı açmak ve bulmak için iletişim kutusunu gösterir.

Ctrl+Shift+O tuşları, içinde açıklama bulunan tüm hücreleri seçer.

Ctrl+P Microsoft Office Backstage görünümü üzerinde Yazdır sekmesini görüntüler.

Ctrl+Shift+P, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

Ctrl+Q Belirli verileri seçili durumda içeren hücreleriniz varsa, bu verileriniz için Hızlı Çözümleme seçeneklerini görüntüler.
Ctrl+R Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için Sağa Doldur komutunu kullanır.
Ctrl+S Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
Ctrl+T Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.
Ctrl+U Alt çizgi uygular veya kaldırır.

Ctrl+Shift+U tuşları, formül çubuğunu genişletme ve daraltma arasında geçiş yapar.

Ctrl+V Pano içeriğini ekleme noktasına yapıştırır ve varsa seçimi değiştirir. Yalnızca bir nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten ya da kopyaladıktan sonra kullanılabilir.

Ctrl+Alt+V tuşları Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin ya da hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir.

Ctrl+W Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
Ctrl+X Seçili hücreleri keser.
Ctrl+Y Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.
Ctrl+Z Geri Al komutununu kullanarak son komutu geri alır veya son yazdığınız girişi siler.

İpucu : Ctrl bileşimleri olan Ctrl+J ve Ctrl+M henüz atanmamış tuşlardır.

 

İşlev tuşları

Tuş Açıklama
F1 Excel Yardımı görev bölmesini gösterir.

Ctrl+F1, şeridi gösterir veya gizler.

Alt+F1 geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur.

Alt+SHIFT+F1 yeni çalışma sayfası ekler.

F2 Etkin hücreyi düzenler ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonunda konumlandırır. Ayrıca, bir hücrede düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını Formül Çubuğuna taşır.

Shift+F2 tuşları, bir hücre yorumu ekler veya yorumu düzenler.

Ctrl+F2, Backstage görünümü üzerindeki Yazdır sekmesinin baskı önizleme alanını görüntüler.

F3 Ad Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma kitabında adlar tanımlanmışsa kullanılabilir (Formüller sekmesi, Tanımlı Adlar grubu, Ad Tanımla).

Shift+F3 tuşları İşlev Ekle iletişim kutusunu gösterir.

F4 Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların tüm değişik bileşimleri arasında geçiş yapar.

Ctrl+F4 tuşları seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

Alt+F4 Excel’i kapatır.

F5 Git iletişim kutusunu görüntüler.

Ctrl+F5 tuşları seçili çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.

F6 Çalışma sayfası, Şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında (Görünüm menüsü, Bu Pencereyi Yönet, Bölmeleri Dondur, Pencereyi Böl komutu), bölmeler ile şerit alanı arasında geçiş yapılırken F6 tuşuna basıldığında bölünmüş bölmeler de dahil edilir.

Shift+F6 tuşları çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve Şerit arasında geçiş yapar.

Ctrl+F6 tuşları, birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçirir.

F7 Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+F7 tuşları, çalışma kitabı penceresi ekranı kaplamamış haldeyken Taşı komutunu gerçekleştirir. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem bittiğinde Enter tuşuna ya da iptal etmek için Esc tuşuna basın.

F8 Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.

Shift+F8 tuşları, bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar.

Ctrl+F8 tuşları, çalışma kitabı ekranı kaplamıyorsa, Boyut komutunu (çalışma kitabı penceresi için Denetim menüsünde) gerçekleştirir.

Alt+F8 tuşları makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9 Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar.

SHIFT+F9 tuşları etkin çalışma sayfalarını hesaplar.

Ctrl+Alt+F9 tuşları tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.

Ctrl+Alt+SHIFT+F9 tuşları, bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar.

Ctrl+F9 tuşları çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.

F10 Tuş ipuçlarını açar veya kapatır. (Alt tuşuna basmak da aynı şeyi yapar.)

Shift+F10 tuşları, seçili öğeler için kısayol menülerini gösterir.

Alt+SHIFT+F10, Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüler.

Ctrl+F10 tuşları, seçili çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasını ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.

F11 Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturur.

SHIFT+F11 tuşları yeni çalışma sayfası ekler.

Alt+F11 tuşları, Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi’ni açar.

F12 Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

 

Diğer yararlı kısayollar

Tuş Açıklama
Alt Şerit üzerinde Tuş İpuçlarını (yeni kısayollar) görüntüler.

Örneğin,

Alt, W, P çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümüne geçirir.

Alt, W, L çalışma sayfasını Normal görünüme geçirir.

Alt, W, I çalışma sayfasını Sayfa Sonu Önizleme görünümüne geçirir.

Ok Tuşları Bir çalışma sayfasında bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar.

Ctrl+Ok Tuşu bir çalışma sayfasında geçerli veri bölgesi kenarına götürür.

SHIFT+Ok Tuşu hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır.

Ctrl+Shift+Ok Tuşu seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir.

Şerit seçiliyken, Sol Ok veya Sağ Ok soldaki veya sağdaki sekmeyi seçer. Bir alt menü açık veya seçiliyken bu ok tuşları, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir Şerit sekmesi seçiliyken, bu tuşlar sekme düğmelerine gider.

Bir menü veya alt menü açıkken, Aşağı Ok veya Yukarı Ok sonraki ya da önceki komutu seçer. Bir Şerit sekmesi seçiliyken, bu tuşlar sekme grubunda yukarı veya aşağı gider.

Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar.

Aşağı veya Alt+Aşağı seçili bir açılır listeyi açar.

Geri Al TUŞU Formül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler.

Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler.

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter siler.

Sil Hücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler.

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağındaki karakteri siler.

End End tuşu End modunu açar veya kapatır. End modunda, etkin hücre olarak aynı sütun veya satırdaki boş olmayan bir sonraki hücreye gitmek için ok tuşlarına basabilirsiniz. Ok tuşuna basıldığında End modu otomatik olarak kapatılır. Bir sonraki ok tuşuna basmadan önce End tuşuna tekrar basmayı unutmayın. End modu açıkken durum çubuğunda gösterilir.

Hücreler boşsa, End tuşuna ve ardından bir ok tuşuna basmak satır veya sütundaki son hücreye götürür.

Ayrıca, End tuşu menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer.

Ctrl+End tuşları, çalışma sayfasında son hücreye, kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına götürür. İmleç formül çubuğundaysa Ctrl+End tuşları imleci metnin sonuna götürür.

Ctrl+Shift+End tuşları, hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletir. İmleç formül çubuğundaysa, Ctrl+Shift+End tuşları, formül çubuğunda imleç konumundan metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez.

Enter Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak).

Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür.

Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10’a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir.

Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (ana hattı kalın olan düğme, genellikle Tamam düğmesi).

Alt+Enter aynı hücrede yeni bir satır başlatır.

Ctrl+Enter geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur.

SHIFT+Enter hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.

Esc Hücrede veya Formül Çubuğu’nda girişi iptal eder.

Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır.

Ayrıca, bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır, Şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner.

Giriş Çalışma sayfasında satırın başına götürür.

Scroll Lock açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider.

Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer.

Ctrl+Home çalışma sayfasının başına götürür.

Ctrl+SHIFT+Home seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.

Page Down Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır.

Alt+Page Down çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır.

Ctrl+Page Down çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir.

Ctrl+SHIFT+Page Down çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.

Page Up Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır.

Alt+Page Up çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır.

Ctrl+Page Up çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir.

Ctrl+SHIFT+Page Up çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.

Ara Çubuğu İletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işretini kaldırır.

Ctrl+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki bir sütunun tamamını seçer.

Shift+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki bir satırın tamamını seçer.

Ctrl+Shift+Ara Çubuğu çalışma sayfasının tümünü seçer.

 • Çalışma sayfasında veri varsa, Ctrl+Shift+Ara çubuğu geçerli bölgeyi seçer. Ctrl+Shift+Ara çubuğuna ikinci kez basılması geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçer. Ctrl+Shift+Ara çubuğuna üçüncü kez basılması çalışma sayfasının tamamını seçer.
 • Bir nesne seçiliyse, Ctrl+Shift+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer.

Alt+Ara Çubuğu Excel penceresine ait Denetim menüsünü gösterir.

Sekme Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir.

Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.

İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir.

SHIFT+Sekme çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir.

Ctrl+Sekme iletişim kutusunda sonraki sekmeye geçirir.

Ctrl+Shift+Sekme tuşları iletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçirir.

Sayfanın Başı

Bu makalede Excel 2010 uygulamasının klavye kısayolları, işlev tuşları ve diğer bazı ortak kısayol tuşları açıklanmaktadır. Şerit’e erişmek için kullanabileceğiniz kısayolları da içerir.

Not : Microsoft Excel Starter 2010 kullanıyorsanız, Excel için listelenen tüm özelliklerin Excel Starter 2010 uygulamasında desteklenmediğini unutmayın.

İpucu : Çalışırken bu başvuru kaynağını saklamak için bu konuyu yazdırmak isteyebilirsiniz. Bu konuyu yazdırmak için CTRL+P tuşlarına basın.

Not : Sık kullandığınız bir eylemin kısayol tuşu yoksa, oluşturmak için bir makro kaydedebilirsiniz.

Eski kısayollarım çalışmaya devam edecek mi?

CTRL bileşimli kısayol tuşları

İşlev tuşları

Diğer yararlı kısayol tuşları

Şeride klavye erişimi

Şerit’i kullanmaya alışkın değilseniz bu bölümdeki bilgiler, şeridin klavye kısayolu modelini anlamanıza yardımcı olabilir. Şerit, Tuş İpuçları adı verilen yeni kısayollar içerir. Alt tuşuna basarak bunların görünmesini sağlayabilirsiniz.

Şerit üzerinde görünen tuş İpucu rozeti

Şerit’teki bir sekmeyi görüntülemek için sekmenin tuşuna (örneğin, Ekle sekmesi için N harfine ya da Formüller sekmesi için M harfine basın) basın. Bunu yaptığınızda, o sekmeye ait tüm Tuş İpucu rozetleri görünür. Sonra, istediğiniz düğmenin tuşuna basın.

Eski kısayollarım çalışmaya devam edecek mi?

CTRL ile başlayan klavye kısayolları Excel 2010’da da çalışmaya devam eder. Örneğin, CTRL+C panoya kopyalamak ve CTRL+V panodan yapıştırmak için yine kullanılabilir

Eski ALT+ menü kısayollarının çoğu da çalışmaya devam eder. Ancak basılacak harfleri gösteren ekran anımsatıcıları olmadığından kısayolun tamamını bilmeniz gerekir. Örneğin, ALT tuşuna basıp eski menü tuşlarından birine (E (Düzenle), V (Görüntüle), I (Ekle), vb.) basın. Microsoft Office’in eski bir sürümüne ait bir erişim anahtarı kullandığınızı söyleyen bir kutu açılır. Tuş dizisinin tamamını biliyorsanız komutu hemen başlatabilirsiniz. Diziyi bilmiyorsanız, ESC tuşuna basın ve bunun yerine Tuş İpucu rozetlerini kullanın.

Ctrl bileşimli kısayol tuşları

İpucu : Hızlı başvuru kartını indirme veya yazdırma: Klavye Kısayolları – Ctrl tuşları. (PDF)

Tuş Açıklama
CTRL+PgUp Soldan sağa, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.
CTRL+PgDn Sağdan sola, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.
CTRL+SHIFT+( Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.
CTRL+SHIFT+& Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.
CTRL+SHIFT_ Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.
CTRL+SHIFT+~ Genel sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+$ İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).
CTRL+SHIFT+% Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+^ İki ondalık basamaklı Bilimsel sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+# Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+@ Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.
CTRL+SHIFT+! İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+* Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı).

Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer.

CTRL+SHIFT+: Geçerli saati girer.
CTRL+SHIFT+” Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.
CTRL+SHIFT+Artı (+) Boş hücre eklemek üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+Eksi (-) Seçili hücreleri silmek üzere Sil iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+; Geçerli tarihi girer.
CTRL+` Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.
CTRL+’ Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.
CTRL+1 Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+2 Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+3 İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+4 Alt çizgi uygular veya kaldırır.
CTRL+5 Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.
CTRL+6 Nesneleri gizleme ve görüntüleme arasında geçiş yapar.
CTRL+8 Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.
CTRL+9 Seçili satırları gizler.
CTRL+0 Seçili satırları gizler.
CTRL+A Tüm çalışma sayfasını seçer.

Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+A tuşları geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basılması çalışma sayfasının tamamını seçer.

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+SHIFT+A tuşları, ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.

CTRL+B Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+C Seçili hücreleri kopyalar.
CTRL+D Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için Aşağı Doldur komutunu uygular.
CTRL+F Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler.

SHIFT+F5 de bu sekmeyi görüntüler, SHIFT+F4 ise son Bul eylemini tekrarlar.

CTRL+SHIFT+F, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+G Git iletişim kutusunu görüntüler.

F5 de bu iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+H Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+I İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+K Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+L Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+N Yeni ve boş bir çalışma kitabı oluşturur.
CTRL+O Bir dosyayı açmak ve bulmak için iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+SHIFT+O tuşları, içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer.

CTRL+P Microsoft Office Backstage görünümü üzerinde Yazdır sekmesini görüntüler.

CTRL+SHIFT+P, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+R Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için Sağa Doldur komutunu kullanır.
CTRL+S Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
CTRL+T Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+U Alt çizgi uygular veya kaldırır.

CTRL+SHIFT+U tuşları, formül çubuğunu genişletme ve daraltma arasında geçiş yapar.

CTRL+V Pano içeriğini ekleme noktasına yapıştırır ve varsa seçimi değiştirir. Yalnızca bir nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten ya da kopyaladıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+ALT+V tuşları, Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin ya da hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+W Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
CTRL+X Seçili hücreleri keser.
CTRL+Y Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.
CTRL+Z Geri Al komutununu kullanarak son komutu geri alır veya son yazdığınız girişi siler.

İpucu : CTRL bileşimleri olan CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M ve CTRL+Q şu anda atanmamış kısayollardır.

 

İşlev tuşları

İpucu : Hızlı başvuru kartını indirme veya yazdırma: Klavye Kısayolları- İşlev tuşları. (PDF)

Tuş Açıklama
F1 Excel Yardımı görev bölmesini gösterir.

CTRL+F1 tuşları, şeridi gösterir veya gizler.

ALT+F1 geçerli aralıktaki verilerin eklenmiş grafiğini oluşturur.

ALT+SHIFT+F1 yeni çalışma sayfası ekler.

F2 Etkin hücreyi düzenler ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonunda konumlandırır. Ayrıca, bir hücrede düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını Formül Çubuğuna taşır.

SHIFT+F2 tuşları, bir hücre yorumu ekler veya yorumu düzenler.

CTRL+F2, Backstage görünümü üzerindeki Yazdır sekmesinin baskı önizleme alanını görüntüler.

F3 Ad Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma kitabında mevcut adlar varsa kullanılabilir.

Shift+F3 tuşları, İşlev Ekle iletişim kutusunu gösterir.

F4 Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların tüm değişik bileşimleri arasında geçiş yapar.

CTRL+F4 tuşları, seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

ALT+F4 Excel’i kapatır.

F5 Git iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+F5 tuşları, seçili çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.

F6 Çalışma sayfası, Şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında (Görünüm menüsü, Bu Pencereyi Yönet, Bölmeleri Dondur, Pencereyi Böl komutu), bölmeler ile şerit alanı arasında geçiş yapılırken F6 tuşuna basıldığında bölünmüş bölmeler de dahil edilir.

SHIFT+F6 tuşları çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve Şerit arasında geçiş yapar.

CTRL+F6 tuşları, birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçirir.

F7 Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu gösterir.

Ctrl+F7 tuşları, çalışma kitabı penceresi ekranı kaplamamış haldeyken Taşı komutunu gerçekleştirir. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem bittiğinde ENTER tuşuna ya da iptal etmek için ESC tuşuna basın.

F8 Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.

SHIFT+F8 tuşları, bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar.

CTRL+F8 tuşları, çalışma kitabı ekranı kaplamıyorsa, Boyut komutunu (çalışma kitabı penceresi için Denetim menüsünde) gerçekleştirir.

ALT+F8 tuşları makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9 Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar.

SHIFT+F9 tuşları etkin çalışma sayfalarını hesaplar.

CTRL+ALT+F9 tuşları tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.

CTRL+ALT+SHIFT+ F9 tuşları, bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar.

CTRL+F9 tuşları çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.

F10 Tuş ipuçlarını açar veya kapatır. (ALT tuşuna basmak da aynı şeyi yapar.)

SHIFT+F10 tuşları, seçili öğeler için kısayol menülerini gösterir.

ALT+SHIFT+F10 tuşları Hata Denetimi düğmesiyle ilgili menüyü veya iletiyi görüntüler.

CTRL+F10 tuşları, seçili çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasını ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.

F11 Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturur.

SHIFT+F11 tuşları yeni çalışma sayfası ekler.

ALT+F11 tuşları, Visual Basic for Applications (VBA) kullanarak bir makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Uygulama Düzenleyicisi’ni çalıştırır.

F12 Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

 

Diğer yararlı kısayollar

Not : Hızlı başvuru kartını indirme veya yazdırma: Klavye Kısayolları – Çeşitli. (PDF)

Tuş Açıklama
ALT Şerit üzerinde Tuş İpuçlarını (yeni kısayollar) görüntüler.

Örneğin,

ALT, W, P çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümüne geçirir.

ALT, W, L çalışma sayfasını Normal görünüme geçirir.

ALT, W, I çalışma sayfasını Sayfa Sonu Önizleme görünümüne geçirir.

OK TUŞLARI Bir çalışma sayfasında bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar.

CTRL+OK TUŞU bir çalışma sayfasında geçerli veri bölgesi kenarına götürür.

SHIFT+OK TUŞU tuşları hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır.

CTRL+SHIFT+OK TUŞU seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir.

Şerit seçiliyken, SOL OK veya SAĞ OK soldaki veya sağdaki sekmeyi seçer. Bir alt menü açık veya seçiliyken bu ok tuşları, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir Şerit sekmesi seçiliyken, bu tuşlar sekme düğmelerine gider.

Bir menü veya alt menü açıkken, AŞAĞI OK veya YUKARI OK sonraki veya önceki komutu seçer. Bir Şerit sekmesi seçiliyken, bu tuşlar sekme grubunda yukarı veya aşağı gider.

Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar.

AŞAĞI OK veya ALT+AŞAĞI OK seçili bir açılır listeyi açar.

GERİ AL Formül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler.

Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler.

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter siler.

DELETE Hücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler.

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağındaki karakteri siler.

END END, End modunu açar. End modunda, etkin hücre olarak aynı sütun veya satırdaki boş olmayan bir sonraki hücreye gitmek için ok tuşlarına basabilirsiniz. Hücreler boşsa, END tuşuna ve ardından bir ok tuşuna basmak satır veya sütundaki son hücreye götürür.

Ayrıca, END tuşu menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer.

CTRL+END tuşları, çalışma sayfasında son hücreye, kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına götürür. İmleç formül çubuğundaysa CTRL+END tuşları imleci metnin sonuna götürür.

CTRL+SHIFT+END tuşları, hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletir. İmleç formül çubuğundaysa, CTRL+SHIFT+END tuşları, formül çubuğunda imleç konumundan metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez.

ENTER Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak).

Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür.

Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10’a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir.

Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (ana hattı kalın olan düğme, genellikle Tamam düğmesi).

ALT+ENTER aynı hücrede yeni bir satır başlatır.

CTRL+ENTER geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur.

SHIFT+ENTER hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.

ESC Hücrede veya Formül Çubuğu’nda girişi iptal eder.

Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır.

Ayrıca, bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır, Şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner.

HOME Çalışma sayfasında satırın başına götürür.

SCROLL LOCK açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider.

Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer.

CTRL+HOME çalışma sayfasının başına götürür.

CTRL+SHIFT+HOME seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.

PAGE DOWN Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır.

ALT+PAGE DOWN çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır.

CTRL+PAGE DOWN çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.

PAGE UP Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır.

ALT+PAGE UP çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır.

CTRL+PAGE UP çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir.

CTRL+SHIFT+PAGE UP çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.

ARA ÇUBUĞU İletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işretini kaldırır.

CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU TUŞLARI bir çalışma sayfasında tüm sütunu seçer.

SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşları, çalışma sayfasında tüm satırı seçer.

CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tüm çalışma sayfasını seçer.

 • Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU geçerli bölgeyi seçer. CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına ikinci kez basılması geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçer. CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına üçüncü kez basılması çalışma sayfasının tamamını seçer.
 • Bir nesne seçiliyse, CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer.

ALT+ARA ÇUBUĞU Excel penceresine ait Denetim menüsünü gösterir.

SEKME Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir.

Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.

İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir.

ÜST KARAKTER+SEKME çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir.

CTRL+SEKME iletişim kutusunda sonraki sekmeye geçirir.

CTRL+SHIFT+SEKME tuşları, iletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçirir.

 

Bu makalede Excel 2007 uygulamasının klavye kısayolları, işlev tuşları ve diğer bazı ortak kısayol tuşları açıklanmaktadır. Şerit’e erişmek için kullanabileceğiniz kısayolları da içerir.

İpucu : Çalışırken bu başvuru kaynağına erişebilmek için bu konuyu yazdırmak yararlı olabilir. Bu konuyu yazdırmak için CTRL+P tuşlarına basın.

Not : Sık kullandığınız bir eylemin kısayol tuşu yoksa, oluşturmak için bir makro kaydedebilirsiniz.

CTRL bileşimli kısayol tuşları

Tuş Açıklama
CTRL+PgUp Soldan sağa, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.
CTRL+PgDn Sağdan sola, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.
CTRL+SHIFT+( Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.
Ctrl+Shift+) Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir.
CTRL+SHIFT+& Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.
CTRL+SHIFT_ Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.
CTRL+SHIFT+~ Genel sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+$ İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).
CTRL+SHIFT+% Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+^ İki ondalık basamakla üstel sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+# Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+@ Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.
CTRL+SHIFT+! İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.
CTRL+SHIFT+* Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı).

Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer.

CTRL+SHIFT+: Geçerli saati girer.
CTRL+SHIFT+” Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.
CTRL+SHIFT+Artı (+) Boş hücre eklemek üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+Eksi (-) Seçili hücreleri silmek üzere Sil iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+; Geçerli tarihi girer.
CTRL+` Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.
CTRL+’ Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.
CTRL+1 Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+2 Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+3 İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+4 Alt çizgi uygular veya kaldırır.
CTRL+5 Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.
CTRL+6 Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yapar.
CTRL+8 Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.
CTRL+9 Seçili satırları gizler.
CTRL+0 Seçili satırları gizler.
CTRL+A Tüm çalışma sayfasını seçer.

Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+A tuşları geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basılması geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçer. CTRL+A tuşlarına üçüncü kez basılması çalışma sayfasının tamamını seçer.

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+SHIFT+A tuşları, ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.

CTRL+B Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+C Seçili hücreleri kopyalar.

CTRL+C, ardından tekrar CTRL+C, Panoyu görüntüler.

CTRL+D Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için Aşağı Doldur komutunu uygular.
CTRL+F Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler.

SHIFT+F5 de bu sekmeyi görüntüler, SHIFT+F4 ise son Bul eylemini tekrarlar.

CTRL+SHIFT+F, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+G Git iletişim kutusunu görüntüler.

F5 de bu iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+H Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+I İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+K Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+N Yeni ve boş bir çalışma kitabı oluşturur.
CTRL+O Bir dosyayı açmak ve bulmak için iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+SHIFT+O tuşları, içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer.

CTRL+P Yazdır iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+SHIFT+P, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+R Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için Sağa Doldur komutunu kullanır.
CTRL+S Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
CTRL+T Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+U Alt çizgi uygular veya kaldırır.

CTRL+SHIFT+U tuşları, formül çubuğunu genişletme ve daraltma arasında geçiş yapar.

CTRL+V Pano içeriğini ekleme noktasına yapıştırır ve varsa seçimi değiştirir. Yalnızca bir nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten ya da kopyaladıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+ALT+V tuşları, Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin ya da hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+W Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
CTRL+X Seçili hücreleri keser.
CTRL+Y Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.
CTRL+Z Geri Al komutununu kullanarak son komutu geri alır veya son yazdığınız girişi siler.

CTRL+SHIFT+Z, Otomatik Düzeltme Akıllı Etiketleri görüntülenirken son otomatik düzeltmeyi geri almak veya yeniden uygulamak için Geri Al veya Yinele komutlarını kullanır.

 

İşlev tuşları

Tuş Açıklama
F1 Microsoft Office Excel Yardımı görev bölmesini görüntüler.

Ctrl+F1, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi uygulamasının bir bileşeni olan Şerit’i gösterir veya gizler.

Alt+F1, geçerli aralıkta verilerin bir grafiğini oluşturur.

ALT+SHIFT+F1 yeni çalışma sayfası ekler.

F2 Etkin hücreyi düzenler ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonunda konumlandırır. Ayrıca, bir hücrede düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını Formül Çubuğuna taşır.

SHIFT+F2 tuşları, bir hücre yorumu ekler veya yorumu düzenler.

CTRL+F2, Baskı Önizleme penceresini görüntüler.

F3 Ad Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler.

Shift+F3 tuşları, İşlev Ekle iletişim kutusunu gösterir.

F4 Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların değişik birleşimleri arasında geçiş yapar.

CTRL+F4 tuşları seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

F5 Git iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+F5 tuşları, seçili çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.

F6 Çalışma sayfası, Şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında (Görünüm menüsü, Bu Pencereyi Yönet, Bölmeleri Dondur, Pencereyi Böl komutu), bölmeler ile şerit alanı arasında geçiş yapılırken F6 tuşuna basıldığında bölünmüş bölmeler de dahil edilir.

SHIFT+F6 tuşları çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve Şerit arasında geçiş yapar.

CTRL+F6 tuşları, birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçirir.

F7 Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu gösterir.

Ctrl+F7 tuşları, çalışma kitabı penceresi ekranı kaplamamış haldeyken Taşı komutunu gerçekleştirir. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem bittiğinde ENTER tuşuna ya da iptal etmek için ESC tuşuna basın.

F8 Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.

SHIFT+F8 tuşları, bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar.

CTRL+F8 tuşları, çalışma kitabı ekranı kaplamıyorsa, Boyut komutunu (çalışma kitabı penceresi için Denetim menüsünde) gerçekleştirir.

ALT+F8 tuşları makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9 Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar.

SHIFT+F9 tuşları etkin çalışma sayfalarını hesaplar.

CTRL+ALT+F9 tuşları tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.

CTRL+ALT+SHIFT+ F9 tuşları, bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar.

CTRL+F9 tuşları çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.

F10 Tuş ipuçlarını açar veya kapatır.

SHIFT+F10 tuşları seçilen öğeler için kısayol menülerini gösterir.

Alt+SHIFT+F10, akıllı etiketin menüsünü veya iletisini görüntüler. Birden çok akıllı etiket varsa, sonraki akıllı etikete geçer ve onun menüsünü veya iletisini görüntüler.

CTRL+F10 tuşları seçilen çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasına ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.

F11 Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur.

SHIFT+F11 tuşları yeni çalışma sayfası ekler.

ALT+F11 tuşları, Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi’ni açar.

F12 Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

 

Diğer yararlı kısayollar

Tuş Açıklama
OK TUŞLARI Bir çalışma sayfasında bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar.

CTRL+OK TUŞU bir çalışma sayfasında geçerli veri bölgesi kenarına götürür.

SHIFT+OK TUŞU tuşları hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır.

CTRL+SHIFT+OK TUŞU seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir.

Şerit seçiliyken, SOL OK veya SAĞ OK soldaki veya sağdaki sekmeyi seçer. Bir alt menü açık veya seçiliyken bu ok tuşları, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir Şerit sekmesi seçiliyken, bu tuşlar sekme düğmelerine gider.

Bir menü veya alt menü açıkken, AŞAĞI OK veya YUKARI OK sonraki veya önceki komutu seçer. Bir Şerit sekmesi seçiliyken, bu tuşlar sekme grubunda yukarı veya aşağı gider.

Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar.

AŞAĞI OK veya ALT+AŞAĞI OK seçili bir açılır listeyi açar.

GERİ AL Formül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler.

Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler.

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter siler.

DELETE Hücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler.

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağındaki karakteri siler.

END SCROLL LOCK açıkken, pencerenin sağ alt köşesindeki hücreye gider.

Ayrıca, menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer.

CTRL+END tuşları, çalışma sayfasında son hücreye, kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına götürür. İmleç formül çubuğundaysa CTRL+END tuşları imleci metnin sonuna götürür.

CTRL+SHIFT+END tuşları, hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletir. İmleç formül çubuğundaysa, CTRL+SHIFT+END tuşları, formül çubuğunda imleç konumundan metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez.

ENTER Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak).

Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür.

Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10’a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir.

Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (ana hattı kalın olan düğme, genellikle Tamam düğmesi).

ALT+ENTER aynı hücrede yeni bir satır başlatır.

CTRL+ENTER geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur.

SHIFT+ENTER hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.

ESC Hücrede veya Formül Çubuğu’nda girişi iptal eder.

Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır.

Ayrıca, bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır, Şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner.

HOME Çalışma sayfasında satırın başına götürür.

SCROLL LOCK açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider.

Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer.

CTRL+HOME çalışma sayfasının başına götürür.

CTRL+SHIFT+HOME seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.

PAGE DOWN Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır.

ALT+PAGE DOWN çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır.

CTRL+PAGE DOWN çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.

PAGE UP Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır.

ALT+PAGE UP çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır.

CTRL+PAGE UP çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir.

CTRL+SHIFT+PAGE UP çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.

ARA ÇUBUĞU İletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işretini kaldırır.

CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU TUŞLARI bir çalışma sayfasında tüm sütunu seçer.

SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşları, çalışma sayfasında tüm satırı seçer.

CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tüm çalışma sayfasını seçer.

 • Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU geçerli bölgeyi seçer. CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına ikinci kez basılması geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçer. CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına üçüncü kez basılması çalışma sayfasının tamamını seçer.
 • Bir nesne seçiliyse, CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer.

ALT+ARA ÇUBUĞU, Microsoft Office Excel penceresine ait Denetim menüsünü gösterir.

SEKME Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir.

Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.

İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir.

ÜST KARAKTER+SEKME çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir.

CTRL+SEKME iletişim kutusunda sonraki sekmeye geçirir.

CTRL+SHIFT+SEKME tuşları, iletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçirir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.