// Biraz Kendimizden Bahsedelim

Onyıl Bilişim'i
Tanıyın

1996 yılından beri yazılım geliştirme ve IT sektörlerinde faaliyet gösteren firmamız Onyıl Bilişim, Ege Bölgesi’nin en büyük firmalarından biri olarak öne çıkar. Profesyonel yaklaşımı ve uzman ekibiyle yazılım endüstrisinde inovasyona odaklanan Onyıl Bilişim, müşteri memnuniyetini merkeze alarak kurumsal firmalar için yenilikçi çözümler geliştirmektedir. Çok yönlü bir perspektife sahip olan firmamız; özel yazılım geliştirme, web tasarım, hosting, teknik destek, mobil uygulama geliştirme gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Onlarca farklı sektörden kurumsal müşterilerine hizmet veren firmamız, aynı zamanda kendi ekibimiz tarafından geliştirilmiş olan Onysoft isimli yazılımı da piyasaya sürmüştür. Bu yazılımla birlikte firmaların; Netsis Banka Aktarımı, Netsis Kantar ve InterPos Aktarımı, Netsis Muhasebe Fiş Parçalama gibi süreçlerini dijitalleşmelerine yardımcı olmaktadır.

BT altyapınızı korumanıza, modernize etmenize ve bir işletmenin karşılaşabileceği altyapıya özgü çeşitli sorunları çözmenize yardımcı olmak için buradayız.

//

Misyonumuz

Hızlı bir şekilde dijitalleşen endüstrilerin iş süreçlerini kapsamlı yazılım çözümleriyle kolaylaştırmalarını sağlama misyonunu üstleniyoruz. Bu doğrultuda müşteri ve çözüm odaklı çalışma ilkesi doğrultusunda etkin, ekonomik, yenilikçi bilgi teknolojileri ile çözümler üretmek, müşteri ile bütünleşerek yaratıcı hizmet sunup uluslararası alanda söz sahibi olmaya öncelik veriyoruz.

//

Vizyonumuz

Yazılım dünyasındaki inovatif gelişmeleri yakından takip eden Onyıl Bilişim, bilişim sektöründe müşteri odaklılık prensibini benimsemiş bir kurumsal yapılanma olarak öne çıkar. Firmamız; sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, hızlı, kaliteli, güvenilir, bilişim teknolojileri alanında verimli ve kârlı hizmet sunmayı hedefleyen bir bilişim şirketidir. Bu bağlamda Onyıl Bilişim, Türkiye’deki yazılım endüstrisinin standartlarını yükseltmeyi vizyon edinmektedir.

Değerlerimiz & Felsefemiz

Onyıl Bilişim olarak bizi biz yapan etken, misyonumuzu ve vizyonumuzu tamamıyla bütünleyen değerlerimizdir. Değer yaratma, üretme ve fayda sağlama ilkelerinden güç alan değerlerimizin özünde “Sürdürülebilir yenilik ve yüksek performans” ilkesi öne çıkar. Gerek müşteri ilişkileri sürecinde gerekse kurum içi iletişim süreçlerinde de aynı prensip ile hareket eden Onyıl Bilişim tüm önceliğini müşteri memnuniyetine odaklamaktadır. Ticari ilişkilerin ötesinde firmamız, müşterileri ve çözüm ortağı olduğu projelerle mükemmeliyetçilikten taviz vermeden iletişim kurar. Maksimize edilmiş bir kalite anlayışı ile Onyıl Bilişim çok yönlü kültürünü ve felsefesini endüstri standartlarını yükselten bir bakış açısıyla yansıtır.

Yöntem & Metodolojimiz

Endüstri 4.0’ın yükseldiği bir dönemde iş süreçlerimizi teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak yapılandırmaya öncelik veriyoruz. Verileri doğru bir şekilde analiz edip yorumlayıp elde ettiğimiz içgörülerle daha uzun soluklu müşteri ilişkileri kuruyoruz. Tüm operasyonumuzda kurumsallığı, profesyonelliği ve uzmanlığa odaklanan bakış açısını önceliklendiriyor; çevreye, ahlaki ve etik değerlere saygılı bir yöntemsellik ortaya koymayı gaye ediniyoruz.

Değerlerimiz

Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ve kurumsal anlamda ilham veren etkiler bırakmamızı sağlayan değerlerimizdir. Müşteri politikalarımızdan hizmet anlayışımıza, çevre bilincinden sürdürülebilirliğe kadar birçok hassasiyetimizi içeren değerlerimizi şu başlıklar dahilinde sıralayabiliriz:

Müşteri Memnuniyeti

Çağımızın en önemli endüstriyel kriterlerinden biri olan müşteri deneyimi tüm iletişim sürecimizin merkezinde yer alır. Bu noktada müşterilerimizle temas kurduğumuz ilk andan itibaren tüm iletişimi müşteri memnuniyetini maksimize edecek bir çerçevede karşılamaya özen gösteriyoruz.                                                   

Hizmet Kalitesi

Yazılım geliştirme gibi alanlarda uzman ekibimizle farklı hizmet gruplarında müşterilerimize olan hizmet yaklaşımımızı maksimize etmeye odaklanıyoruz. Farklı müşteri taleplerini profesyonelce yorumlayıp onların ihtiyaçlarını en net şekilde karşılayacak yaratıcı ve stratejik çözümler üretmeye öncelik veriyoruz. Tüm bunların yanı sıra uluslararası düzeyde bir hizmet standardı belirleyerek müşterilerle olan iletişimimizde global yeniliklere ve trendlere bağlı kalmaya da özen gösteriyoruz.

Şeffaflık & Dürüstlük

Şeffaflık ve dürüstlük ilkemiz gereği; ekip arkadaşlarımız, paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile olan iletişimimizi şeffaf bir düzlemde sürdürüyoruz. Pazarlama ve fiyatlandırma ile alakalı detaylarda müşterilerimize sunduğumuz tüm materyalleri resmi ve dürüst bir düzlemde sürmeye gayret ediyoruz.

Çevre & Doğa Hassasiyeti

Öncelik verdiğimiz bir diğer ilkemiz de 21. Yüzyılda doğanın ve sürdürülebilir çevre hassasiyetinin korunması. Gerek müşterilerle olan diyaloğumuzda gerekse kullandığımız teknoloji ve inovasyonlarda çevre hassasiyetini her daim merkeze alıyoruz.

İnovasyon Odaklılık

İş süreçlerimize ve müşteri ilişkilerimize yön veren en önemli ilkelerimizden biri de inovasyon odaklılıktır. Müşteri yönetiminden, iletişim faaliyetlerine, insan kaynakları ve istihdam aktivitelerinden yönetime kadar tüm süreçlerde en son teknolojileri kullanıyoruz. Bu sayede iş süreçlerimizde verimliliği sağlayarak müşterilerle olan diyaloğumuzu da zenginleştiriyoruz.

+
AKTİF MÜŞTERİ
+
BAŞARILI PROJE
+
TAKIM ARKADAŞI
+
YILLIK TECRÜBE
// gelişimimiz

Teknolojiyi ve Yenilikleri
Yakından Takip Ediyoruz

Kendimizi ve sizleri güç kılmaya, bu süreçte öğrenmeye ve öğretmeye çok fazla vakit ayırıyoruz.

Yazılım [Software] 95%
ERP Geliştirme 90%
Mobil Aplikasyon 93%
Web 89%
Bulut [Cloud] 80%
Donanım [Hardware] 95%
Penetrasyon 70%
Ağ [Network] 90%